Imagick::waveImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::waveImageApplies wave filter to the image

Opis

Imagick::waveImage ( float $amplitude , float $length ) : bool

Applies a wave filter to the image. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.2.9 lub nowszej.

Parametry

amplitude

The amplitude of the wave.

length

The length of the wave.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

Zobacz też:

Przykłady

Przykład #1 WaveImage can be quite slow Imagick::waveImage()

<?php
function waveImage($imagePath$amplitude$length) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->waveImage($amplitude$length);
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top