Imagick::getImageArtifact

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::getImageArtifactGet image artifact

Opis

Imagick::getImageArtifact ( string $artifact ) : string

Gets an artifact associated with the image. The difference between image properties and image artifacts is that properties are public and artifacts are private. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.5.7 lub nowszej.

Parametry

artifact

The name of the artifact

Zwracane wartości

Returns the artifact value on success.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top