Imagick::setImageGravity

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::setImageGravitySets the image gravity

Opis

Imagick::setImageGravity ( int $gravity ) : bool

Sets the gravity property for the current image. This method can be used to set the gravity property for a single image sequence. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.4.4 lub nowszej.

Parametry

gravity

The gravity property. Refer to the list of gravity constants.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top