Imagick::clipImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::clipImageClips along the first path from the 8BIM profile

Opis

Imagick::clipImage ( void ) : bool

Clips along the first path from the 8BIM profile, if present.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top