Imagick::setSizeOffset

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setSizeOffsetSets the size and offset of the Imagick object

Opis

Imagick::setSizeOffset ( int $columns , int $rows , int $offset ) : bool

Sets the size and offset of the Imagick object. Set it before you read a raw image format such as RGB, GRAY, or CMYK. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.2.9 lub nowszej.

Parametry

columns

The width in pixels.

rows

The height in pixels.

offset

The image offset.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top