Imagick::setImageGamma

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageGammaSets the image gamma

Opis

Imagick::setImageGamma ( float $gamma ) : bool

Sets the image gamma.

Parametry

gamma

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top