Imagick::addNoiseImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::addNoiseImageAdds random noise to the image

Opis

Imagick::addNoiseImage ( int $noise_type [, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] ) : bool

Adds random noise to the image.

Parametry

noise_type

The type of the noise. Refer to this list of noise constants.

channel

Dostarcz stałą kanału, która jest poprawna dla Twojego trybu kanału. Aby zastosować więcej niż jeden kanał, połącz stałe kanału przy użyciu operatorów bitowych. Domyślnie: Imagick::CHANNEL_DEFAULT. Zapoznaj się z listą stałych kanałów

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Przykłady

Przykład #1 Imagick::addNoiseImage()

<?php
function addNoiseImage($noiseType$imagePath$channel) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->addNoiseImage($noiseType$channel);
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top