Imagick::getImageMatte

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageMatteReturn if the image has a matte channel

Opis

Imagick::getImageMatte ( void ) : bool

Returns TRUE if the image has a matte channel otherwise false. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.2.9 lub nowszej.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top