Imagick::sparseColorImage

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::sparseColorImageInterpolates colors

Opis

public Imagick::sparseColorImage ( int $SPARSE_METHOD , array $arguments [, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] ) : bool

Given the arguments array containing numeric values this method interpolates the colors found at those coordinates across the whole image using sparse_method. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.4.5 lub nowszej.

Parametry

SPARSE_METHOD

Refer to this list of sparse method constants

arguments

An array containing the coordinates. The array is in format array(1,1, 2,45)

channel

Dostarcz stałą kanału, która jest poprawna dla Twojego trybu kanału. Aby zastosować więcej niż jeden kanał, połącz stałe kanału przy użyciu operatorów bitowych. Domyślnie: Imagick::CHANNEL_DEFAULT. Zapoznaj się z listą stałych kanałów

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 SPARSECOLORMETHOD_BARYCENTRIC Imagick::sparseColorImage()

<?php
    
function renderImageBarycentric2() {
        
$points = [
            [
0.300.10'red'],
            [
0.100.80'blue'],
            [
0.700.60'lime'],
            [
0.800.20'yellow'],
        ];
        
$imagick createGradientImage(
            
400400,
            
$points,
            \
Imagick::SPARSECOLORMETHOD_BARYCENTRIC
        
);
        
header("Content-Type: image/png");
        echo 
$imagick->getImageBlob();
    }

?>

Przykład #2 SPARSECOLORMETHOD_BILINEAR Imagick::sparseColorImage()

<?php
    
function renderImageBilinear() {
        
$points = [[0.300.10'red'], [0.100.80'blue'], [0.700.60'lime'], [0.800.20'yellow'],];
        
$imagick createGradientImage(500500$points, \Imagick::SPARSECOLORMETHOD_BILINEAR);
        
header("Content-Type: image/png");
        echo 
$imagick->getImageBlob();
    }

?>

Przykład #3 SPARSECOLORMETHOD_SPEPARDS Imagick::sparseColorImage()

<?php
    
function renderImageShepards() {
        
$points = [
            [
0.300.10'red'],
            [
0.100.80'blue'],
            [
0.700.60'lime'],
            [
0.800.20'yellow'],
        ];
        
$imagick createGradientImage(600600$points, \Imagick::SPARSECOLORMETHOD_SPEPARDS);
        
header("Content-Type: image/png");
        echo 
$imagick->getImageBlob();
    }

?>

Przykład #4 SPARSECOLORMETHOD_VORONOI Imagick::sparseColorImage()

<?php
    
function renderImageVoronoi() {
        
$points = [
            [
0.300.10'red'],
            [
0.100.80'blue'],
            [
0.700.60'lime'],
            [
0.800.20'yellow'],
        ];
        
$imagick createGradientImage(500500$points, \Imagick::SPARSECOLORMETHOD_VORONOI);
        
header("Content-Type: image/png");
        echo 
$imagick->getImageBlob();
    }

?>

Przykład #5 SPARSECOLORMETHOD_BARYCENTRIC Imagick::sparseColorImage()

<?php
    
function renderImageBarycentric() {
        
$points = [
            [
00'skyblue'],
            [-
11'skyblue'],
            [
11'black'],
        ];
        
$imagick createGradientImage(600200$points, \Imagick::SPARSECOLORMETHOD_BARYCENTRIC);
        
header("Content-Type: image/png");
        echo 
$imagick->getImageBlob();
    }

?>

Przykład #6 createGradientImage is used by other examples. Imagick::sparseColorImage()

<?php
function createGradientImage($width$height$colorPoints$sparseMethod$absolute false) {

    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->newImage($width$height"white");
    
$imagick->setImageFormat("png");

    
$barycentricPoints = array();

    foreach (
$colorPoints as $colorPoint) {

        if (
$absolute == true) {
            
$barycentricPoints[] = $colorPoint[0];
            
$barycentricPoints[] = $colorPoint[1];
        }
        else {
            
$barycentricPoints[] = $colorPoint[0] * $width;
            
$barycentricPoints[] = $colorPoint[1] * $height;
        }

        if (
is_string($colorPoint[2])) {
            
$imagickPixel = new \ImagickPixel($colorPoint[2]);
        }
        else if (
$colorPoint[2] instanceof \ImagickPixel) {
            
$imagickPixel $colorPoint[2];
        }
        else{
            
$errorMessage sprintf(
                
"Value %s is neither a string nor an ImagickPixel class. Cannot use as a color.",
                
$colorPoint[2]
            );

            throw new \
InvalidArgumentException(
                
$errorMessage
            
);
        }

        
$red $imagickPixel->getColorValue(\Imagick::COLOR_RED);
        
$green $imagickPixel->getColorValue(\Imagick::COLOR_GREEN);
        
$blue $imagickPixel->getColorValue(\Imagick::COLOR_BLUE);
        
$alpha $imagickPixel->getColorValue(\Imagick::COLOR_ALPHA);

        
$barycentricPoints[] = $red;
        
$barycentricPoints[] = $green;
        
$barycentricPoints[] = $blue;
        
$barycentricPoints[] = $alpha;
    }

    
$imagick->sparseColorImage($sparseMethod$barycentricPoints);

    return 
$imagick;
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
3
aehtyb[]gmail.com
4 years ago
For those curious how to use sparseColorImage() directly without the seperate createGradientImage() function.. here is the format of the array used:

Array (
[0]  => 0   // X1 (X coordinate value #1)
[1]  => 0   // Y1 (Y coordinate value #1)
[2]  => 1   // R (red value between 0 and 1)
[3]  => 0   // G (green value between 0 and 1)
[4]  => 0   // B (blue value between 0 and 1)
[5]  => 1   // A (alpha value between 0 and 1)
[6]  => 400 // X2
[7]  => 0   // Y2
[8]  => 0   // R
[9]  => 1   // G
[10] => 0   // B
[11] => 1   // A
[12] => 0   // X3
[13] => 400 // Y3
[14] => 1   // R
[15] => 1   // G
[16] => 0   // B
[17] => 1   // A
[18] => 400 // X4
[19] => 400 // Y4
[20] => 0   // R
[21] => 0   // G
[22] => 1   // B
[23] => 1   // A
)

<?php

$imagick
= new imagick();
$imagick->newImage(400,400,"white");
$imagick->setImageFormat("png");

$array = Array(0,0,1,0,0,1,400,0,0,1,0,1,0,400,1,1,0,1,400,400,0,0,1,1);
$imagick->sparseColorImage(imagick::SPARSECOLORMETHOD_BILINEAR,$array);
   
header("Content-Type: image/png");
echo
$imagick->getImageBlob();

?>
To Top