Imagick::getImageChannelDistortions

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::getImageChannelDistortionsGets channel distortions

Opis

Imagick::getImageChannelDistortions ( Imagick $reference , int $metric [, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] ) : float

Compares one or more image channels of an image to a reconstructed image and returns the specified distortion metrics Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.4.4 lub nowszej.

Parametry

reference

Imagick object containing the reference image

metric

Refer to this list of metric type constants.

channel

Dostarcz stałą kanału, która jest poprawna dla Twojego trybu kanału. Aby zastosować więcej niż jeden kanał, połącz stałe kanału przy użyciu operatorów bitowych. Domyślnie: Imagick::CHANNEL_DEFAULT. Zapoznaj się z listą stałych kanałów

Zwracane wartości

Returns a double describing the channel distortion.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top