Imagick::displayImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::displayImageDisplays an image

Opis

Imagick::displayImage ( string $servername ) : bool

This method displays an image on a X server.

Parametry

servername

The X server name

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top