Imagick::adaptiveResizeImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::adaptiveResizeImageAdaptively resize image with data dependent triangulation

Opis

Imagick::adaptiveResizeImage ( int $columns , int $rows [, bool $bestfit = FALSE [, bool $legacy = FALSE ]] ) : bool

Adaptively resize image with data-dependent triangulation. Avoids blurring across sharp color changes. Most useful when used to shrink images slightly to a slightly smaller "web size"; may not look good when a full-sized image is adaptively resized to a thumbnail. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.2.9 lub nowszej.

Informacja: Zachowanie parametru bestfit zostało zmienione w wersji Imagick 3.0.0. Przed tą wersją podane wymiary 400x400 obrazka o wymiarach 200x150 pozostały by nietknięte. W Imagick 3.0.0 i późniejszych, obrazek zostałby przeskalowany do rozmiaru 400x300, ponieważ pasuje on najlepiej do podanych wymiarów. Jeżeli użyto parametru bestfit, trzeba określić zarówno wysokość i szerokość.

Parametry

columns

The number of columns in the scaled image.

rows

The number of rows in the scaled image.

bestfit

Whether to fit the image inside a bounding box.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

Rejestr zmian

Wersja Opis
2.1.0 Added optional fit parameter.
2.1.0 This method now supports proportional scaling. Pass zero as either parameter for proportional scaling.

Przykłady

Przykład #1 Using Imagick::adaptiveResizeImage()

Resize an image to a standard size for the web. This method works best when resizing to a size only slightly smaller than the previous image size.

<?php
header
('Content-type: image/jpeg');

$image = new Imagick('image.jpg');
$image->adaptiveResizeImage(1024,768);

echo 
$image;
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top