Imagick::setImageFilename

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageFilenameSets the filename of a particular image

Opis

Imagick::setImageFilename ( string $filename ) : bool

Sets the filename of a particular image in a sequence.

Parametry

filename

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top