Imagick::compareImageLayers

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::compareImageLayersReturns the maximum bounding region between images

Opis

Imagick::compareImageLayers ( int $method ) : Imagick

Compares each image with the next in a sequence and returns the maximum bounding region of any pixel differences it discovers. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.2.9 lub nowszej.

Parametry

method

One of the layer method constants.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Using Imagick::compareImageLayers()

Comparing image layers

<?php
/* create new imagick object */
$im = new Imagick("test.gif");

/* optimize the image layers */
$result $im->compareImageLayers(imagick::LAYERMETHOD_COALESCE);

/* work on the $result */
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top