Imagick::remapImage

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::remapImageRemaps image colors

Opis

public Imagick::remapImage ( Imagick $replacement , int $DITHER ) : bool

Replaces colors an image with those defined by replacement. The colors are replaced with the closest possible color. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.4.5 lub nowszej.

Parametry

replacement

An Imagick object containing the replacement colors

DITHER

Refer to this list of dither method constants

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top