Imagick::enhanceImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::enhanceImageImproves the quality of a noisy image

Opis

Imagick::enhanceImage ( void ) : bool

Applies a digital filter that improves the quality of a noisy image.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Imagick::enhanceImage()

<?php
function enhanceImage($imagePath) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->enhanceImage();
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top