Imagick::getGravity

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::getGravityGets the gravity

Opis

Imagick::getGravity ( void ) : int

Gets the global gravity property for the Imagick object. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.4.0 lub nowszej.

Zwracane wartości

Returns the gravity property. Refer to the list of gravity constants.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top