Imagick::getImageColormapColor

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageColormapColorReturns the color of the specified colormap index

Opis

Imagick::getImageColormapColor ( int $index ) : ImagickPixel

Returns the color of the specified colormap index.

Parametry

index

The offset into the image colormap.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top