Imagick::opaquePaintImage

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::opaquePaintImageChanges the color value of any pixel that matches target

Opis

Imagick::opaquePaintImage ( mixed $target , mixed $fill , float $fuzz , bool $invert [, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] ) : bool

Changes any pixel that matches color with the color defined by fill. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.3.8 lub nowszej.

Parametry

target

ImagickPixel object or a string containing the color to change

fill

The replacement color

fuzz

Ilość puchu. Przykładowo, ustaw puch na 10, a kolor czerwony o intensywności 100 i 102, będzie rozpoznawany jako ten sam kolor.

invert

If TRUE paints any pixel that does not match the target color.

channel

Dostarcz stałą kanału, która jest poprawna dla Twojego trybu kanału. Aby zastosować więcej niż jeden kanał, połącz stałe kanału przy użyciu operatorów bitowych. Domyślnie: Imagick::CHANNEL_DEFAULT. Zapoznaj się z listą stałych kanałów

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top