Imagick::encipherImage

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::encipherImageEnciphers an image

Opis

Imagick::encipherImage ( string $passphrase ) : bool

Converts plain pixels to enciphered pixels. The image is not readable until it has been deciphered using Imagick::decipherImage() Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.3.9 lub nowszej.

Parametry

passphrase

The passphrase

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top