Imagick::getPointSize

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::getPointSizeGets point size

Opis

Imagick::getPointSize ( void ) : float

Returns the objects point size property. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.3.7 lub nowszej.

Zwracane wartości

Returns a float containing the point size.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top