Imagick::setGravity

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::setGravitySets the gravity

Opis

Imagick::setGravity ( int $gravity ) : bool

Sets the global gravity property for the Imagick object. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.4.0 lub nowszej.

Parametry

gravity

The gravity property. Refer to the list of gravity constants.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top