Imagick::transposeImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::transposeImageCreates a vertical mirror image

Opis

Imagick::transposeImage ( void ) : bool

Creates a vertical mirror image by reflecting the pixels around the central x-axis while rotating them 90-degrees. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.2.9 lub nowszej.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Zobacz też:

Przykłady

Przykład #1 Imagick::transposeImage()

<?php
function transposeImage($imagePath) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->transposeImage();
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top