Imagick::getSizeOffset

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getSizeOffsetReturns the size offset

Opis

Imagick::getSizeOffset ( void ) : int

Returns the size offset associated with the Imagick object. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.2.9 lub nowszej.

Zwracane wartości

Returns the size offset associated with the Imagick object.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top