Imagick::adaptiveBlurImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::adaptiveBlurImageAdds adaptive blur filter to image

Opis

Imagick::adaptiveBlurImage ( float $radius , float $sigma [, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] ) : bool

Adds an adaptive blur filter to image. The intensity of an adaptive blur depends is dramatically decreased at edge of the image, whereas a standard blur is uniform across the image. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.2.9 lub nowszej.

Parametry

radius

The radius of the Gaussian, in pixels, not counting the center pixel. Provide a value of 0 and the radius will be chosen automagically.

sigma

The standard deviation of the Gaussian, in pixels.

channel

Dostarcz stałą kanału, która jest poprawna dla Twojego trybu kanału. Aby zastosować więcej niż jeden kanał, połącz stałe kanału przy użyciu operatorów bitowych. Domyślnie: Imagick::CHANNEL_DEFAULT. Zapoznaj się z listą stałych kanałów

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Using Imagick::adaptiveBlurImage():

Adaptively blur an image, then display to the browser.

<?php

header
('Content-type: image/jpeg');

$image = new Imagick('test.jpg');

$image->adaptiveBlurImage(5,3);
echo 
$image;

?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Output of example : Using Imagick::adaptiveBlurImage()

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
michael at dodwell dot us
6 years ago
Be aware that this function is extremely CPU intensive.
To Top