Imagick::setImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageReplaces image in the object

Opis

Imagick::setImage ( Imagick $replace ) : bool

Replaces the current image sequence with the image from replace object.

Parametry

replace

The replace Imagick object

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 A Imagick::setImage() example

An example of using Imagick::setImage()

<?php
/* Create the objects */
$image = new Imagick('source.jpg');
$replace = new Imagick('replace.jpg');

/* source.jpg is replaced with replace.jpg */
$image->setImage($replace);

/* output the image */
header('Content-type: image/jpeg');
echo 
$image;

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top