Imagick::vignetteImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::vignetteImageAdds vignette filter to the image

Opis

Imagick::vignetteImage ( float $blackPoint , float $whitePoint , int $x , int $y ) : bool

Softens the edges of the image in vignette style. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.2.9 lub nowszej.

Parametry

blackPoint

The black point.

whitePoint

The white point

x

X offset of the ellipse

y

Y offset of the ellipse

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Zobacz też:

Przykłady

Przykład #1 Imagick::vignetteImage()

<?php
function vignetteImage($imagePath$blackPoint$whitePoint$x$y) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->vignetteImage($blackPoint$whitePoint$x$y);
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top