Imagick::setImageChannelDepth

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageChannelDepthSets the depth of a particular image channel

Opis

Imagick::setImageChannelDepth ( int $channel , int $depth ) : bool

Sets the depth of a particular image channel.

Parametry

channel

depth

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top