Imagick::displayImages

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::displayImagesDisplays an image or image sequence

Opis

Imagick::displayImages ( string $servername ) : bool

Displays an image or image sequence on a X server.

Parametry

servername

The X server name

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top