Imagick::getImageHeight

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageHeightReturns the image height

Opis

Imagick::getImageHeight ( void ) : int

Returns the image height.

Zwracane wartości

Returns the image height in pixels.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
perching_eagle at yahoo dot com
13 years ago
//file location c:/htdocs/rose.jpg
$image=new Imagick("c:/htdocs/rose.jpg");
$height=$image->getImageHeight();
print "the image height is ".$height;

result:
the image height is 134
To Top