Imagick::getImageBorderColor

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageBorderColorReturns the image border color

Opis

Imagick::getImageBorderColor ( void ) : ImagickPixel

Returns the image border color.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top