Imagick::averageImages

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::averageImagesAverage a set of images

Opis

Imagick::averageImages ( void ) : Imagick

Average a set of images.

Zwracane wartości

Returns a new Imagick object on success.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top