Imagick::getImageAlphaChannel

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::getImageAlphaChannelGets the image alpha channel

Opis

Imagick::getImageAlphaChannel ( void ) : int

Gets the image alpha channel value. The returned value is one of the alpha channel constants. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.4.0 lub nowszej.

Zwracane wartości

Returns a constant defining the current alpha channel value. Refer to this list of alpha channel constants.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top