Imagick::getImageClipMask

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::getImageClipMaskGets image clip mask

Opis

Imagick::getImageClipMask ( void ) : Imagick

Returns the image clip mask. The clip mask is an Imagick object containing the clip mask. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.3.6 lub nowszej.

Zwracane wartości

Returns an Imagick object containing the clip mask.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top