Imagick::setImageClipMask

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::setImageClipMaskSets image clip mask

Opis

Imagick::setImageClipMask ( Imagick $clip_mask ) : bool

Sets image clip mask from another Imagick object. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.3.6 lub nowszej.

Parametry

clip_mask

The Imagick object containing the clip mask

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Imagick::setImageClipMask()

<?php
function setImageClipMask($imagePath) {
    
$imagick = new \Imagick();
    
$imagick->readImage(realpath($imagePath));

    
$width $imagick->getImageWidth();
    
$height $imagick->getImageHeight();

    
$clipMask = new \Imagick();
    
$clipMask->newPseudoImage(
        
$width,
        
$height,
        
"canvas:transparent"
    
);

    
$draw = new \ImagickDraw();
    
$draw->setFillColor('white');
    
$draw->circle(
        
$width 2,
        
$height 2,
        (
$width 2) + ($width 4),
        
$height 2
    
);
    
$clipMask->drawImage($draw);
    
$imagick->setImageClipMask($clipMask);

    
$imagick->negateImage(false);
    
$imagick->setFormat("png");

    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$imagick->getImagesBlob();
    
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top