Imagick::setImageRenderingIntent

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageRenderingIntentSets the image rendering intent

Opis

Imagick::setImageRenderingIntent ( int $rendering_intent ) : bool

Sets the image rendering intent.

Parametry

rendering_intent

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top