Imagick::setImageArtifact

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::setImageArtifactSet image artifact

Opis

Imagick::setImageArtifact ( string $artifact , string $value ) : bool

Associates an artifact with the image. The difference between image properties and image artifacts is that properties are public and artifacts are private. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.5.7 lub nowszej.

Parametry

artifact

The name of the artifact

value

The value of the artifact

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

Zobacz też:

Przykłady

Przykład #1 Imagick::setImageArtifact()

<?php
function setImageArtifact() {

    
$src1 = new \Imagick(realpath("./images/artifact/source1.png"));
    
$src2 = new \Imagick(realpath("./images/artifact/source2.png"));

    
$src2->setImageVirtualPixelMethod(\Imagick::VIRTUALPIXELMETHOD_TRANSPARENT);
    
$src2->setImageArtifact('compose:args'"1,0,-0.5,0.5");
    
$src1->compositeImage($src2Imagick::COMPOSITE_MATHEMATICS00);
    
    
$src1->setImageFormat('png');
    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$src1->getImagesBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top