Imagick::setImageAlphaChannel

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::setImageAlphaChannelSets image alpha channel

Opis

Imagick::setImageAlphaChannel ( int $mode ) : bool

Activate or deactivate image alpha channel. The mode is one of the Imagick::ALPHACHANNEL_* constants. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.3.8 lub nowszej.

Parametry

mode

One of the Imagick::ALPHACHANNEL_* constants

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top