Imagick::adaptiveSharpenImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::adaptiveSharpenImageAdaptively sharpen the image

Opis

Imagick::adaptiveSharpenImage ( float $radius , float $sigma [, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] ) : bool

Adaptively sharpen the image by sharpening more intensely near image edges and less intensely far from edges. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.2.9 lub nowszej.

Parametry

radius

The radius of the Gaussian, in pixels, not counting the center pixel. Use 0 for auto-select.

sigma

The standard deviation of the Gaussian, in pixels.

channel

Dostarcz stałą kanału, która jest poprawna dla Twojego trybu kanału. Aby zastosować więcej niż jeden kanał, połącz stałe kanału przy użyciu operatorów bitowych. Domyślnie: Imagick::CHANNEL_DEFAULT. Zapoznaj się z listą stałych kanałów

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Przykłady

Przykład #1 A Imagick::adaptiveSharpenImage() example

Adaptively sharpen the image with radius 2 and sigma 1.

<?php
try {
    
$image = new Imagick('image.png');
    
$image->adaptiveSharpenImage(2,1);
} catch(
ImagickException $e) {
    echo 
'Error: ' $e->getMessage();
    die();
}
header('Content-type: image/png');
echo 
$image;
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top