Imagick::getColorspace

(PECL imagick 0.9.10-0.9.9)

Imagick::getColorspaceGets the colorspace

Opis

Imagick::getColorspace ( void ) : int

Gets the global colorspace value. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.5.7 lub nowszej.

Zwracane wartości

Returns an integer which can be compared against COLORSPACE constants.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top