Imagick::polaroidImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::polaroidImageSimulates a Polaroid picture

Opis

Imagick::polaroidImage ( ImagickDraw $properties , float $angle ) : bool

Simulates a Polaroid picture. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.3.2 lub nowszej.

Parametry

properties

The polaroid properties

angle

The polaroid angle

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Przykłady

Przykład #1 A Imagick::polaroidImage() example

An example of using Imagick::polaroidImage()

<?php
/* Create the object */
$image = new Imagick('source.png');

/* Set the opacity */
$image->polaroidImage(new ImagickDraw(), 25);

/* output the image */
header('Content-type: image/png');
echo 
$image;

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top