Imagick::getImageScene

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::getImageSceneGets the image scene

Opis

Imagick::getImageScene ( void ) : int

Gets the image scene.

Zwracane wartości

Returns the image scene.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top