Imagick::setImageMatteColor

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::setImageMatteColorSets the image matte color

Opis

Imagick::setImageMatteColor ( mixed $matte ) : bool

Sets the image matte color.

Parametry

matte

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

Rejestr zmian

Wersja Opis
2.1.0 Now allows a string representing the color as the parameter. Previous versions allow only an ImagickPixel object.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top