Imagick::mergeImageLayers

(PECL imagick 2.1.0)

Imagick::mergeImageLayersMerges image layers

Opis

Imagick::mergeImageLayers ( int $layer_method ) : Imagick

Merges image layers into one. This method is useful when working with image formats that use multiple layers such as PSD. The merging is controlled using the layer_method which defines how the layers are merged. Ta metoda jest dostępna, jeśli rozszerzenie Imagick zostało skompilowane z ImageMagick w wersji 6.3.7 lub nowszej.

Parametry

layer_method

One of the Imagick::LAYERMETHOD_* constants

Zwracane wartości

Returns an Imagick object containing the merged image.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

Zobacz też:

Przykłady

Przykład #1 Imagick::mergeImageLayers()

<?php
function mergeImageLayers($layerMethodType$imagePath1$imagePath2) {

    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));

    
$imagick2 = new \Imagick(realpath($imagePath2));
    
$imagick->addImage($imagick2);
    
$imagick->setImageFormat('png');

    
$result $imagick->mergeImageLayers($layerMethodType);
    
header("Content-Type: image/png");
    echo 
$result->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top