Imagick::haldClutImage

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::haldClutImageReplaces colors in the image

Opis

public Imagick::haldClutImage ( Imagick $clut [, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] ) : bool

Replaces colors in the image using a Hald lookup table. Hald images can be created using HALD color coder.

Parametry

clut

Imagick object containing the Hald lookup image.

channel

Dostarcz stałą kanału, która jest poprawna dla Twojego trybu kanału. Aby zastosować więcej niż jeden kanał, połącz stałe kanału przy użyciu operatorów bitowych. Domyślnie: Imagick::CHANNEL_DEFAULT. Zapoznaj się z listą stałych kanałów

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

Przykłady

Przykład #1 Imagick::haldClutImage()

<?php
function haldClutImage($imagePath) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagickPalette = new \Imagick(realpath("images/hald/hald_8.png"));
    
$imagickPalette->sepiatoneImage(55);
    
$imagick->haldClutImage($imagickPalette);
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top