Imagick::quantizeImages

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::quantizeImagesAnalyzes the colors within a sequence of images

Opis

Imagick::quantizeImages ( int $numberColors , int $colorspace , int $treedepth , bool $dither , bool $measureError ) : bool

Parametry

numberColors

colorspace

treedepth

dither

measureError

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Błędy/Wyjątki

Zgłasza wyjątek ImagickException w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top