Imagick::rotationalBlurImage

(No version information available, might only be in Git)

Imagick::rotationalBlurImageDescription

Opis

public Imagick::rotationalBlurImage ( float $angle [, int $channel = Imagick::CHANNEL_DEFAULT ] ) : bool

Rotational blurs an image.

Parametry

angle

The angle to apply the blur over.

channel

Dostarcz stałą kanału, która jest poprawna dla Twojego trybu kanału. Aby zastosować więcej niż jeden kanał, połącz stałe kanału przy użyciu operatorów bitowych. Domyślnie: Imagick::CHANNEL_DEFAULT. Zapoznaj się z listą stałych kanałów

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu.

Przykłady

Przykład #1 Imagick::rotationalBlurImage()

<?php
function rotationalBlurImage($imagePath) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imagick->rotationalBlurImage(3);
    
$imagick->rotationalBlurImage(5);
    
$imagick->rotationalBlurImage(7);
    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick->getImageBlob();
}

?>

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top