ibase_service_detach

(PHP 5, PHP 7)

ibase_service_detachOdłącza się od Menedżera Usługi

Opis

ibase_service_detach ( resource $połączenie_do_usługi ) : bool
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top