ibase_db_info

(PHP 5, PHP 7)

ibase_db_infoPobiera szczegółowe informacje o bazie danych

Opis

ibase_db_info ( resource $połączenie_do_usługi , string $baza_danych , int $akcja [, int $argument = 0 ] ) : string
Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top