ibase_blob_close

(PHP 5, PHP 7)

ibase_blob_closeZamyka BLOBa

Opis

ibase_blob_close ( resource $uchwyt_do_bloba ) : mixed

Ta funkcja zamyka BLOBa, który wcześniej był otwarty do odczytu za pomocą ibase_blob_open() lub otwarty do zapisu za pomocą ibase_blob_create().

Parametry

uchwyt_do_bloba

Uchwyt do BLOBa otwartego za pomocą ibase_blob_create() lub ibase_blob_open().

Zwracane wartości

Jeśli BLOB był odczytywany, funkcja zwraca TRUE , natomiast jeśli BLOB był zapisywany, funkcja zwraca łańcuch zawierający identyfikator BLOBa przydzielony dla niego przez bazę danych. W przypadku niepowodzenia funkcja zwraca FALSE.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top